ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕፅሬት መሓውር መሪሕነትን መንግስትን ዝዕቀን ብመንፅር ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኩለ መዳያዊ ለውጢ ልምዓትንዩ!

         

መረፃ 2007 ዓ/ም ህዝብና ዓቕሚ ምልላይ ረብሓታቱ ኣዝዩ ዕዙዝ ብዝኾነ ብርኪ ከምዘማዕበለ ዘንፀባረቐሉ ፍሉይ እዋን ነይሩ፡፡ ናይዚ መግለፂ ድማ ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ዝተርኣየሎም ጉዳያት ንበይኖም ፈልዩ ብቐፃልነት ነዚ ዝፈትሕ ልምዓታውን ድሞክራሲያውን መንግስት እዩ ኢሉ ኣስሚሩሉ፡፡ኣብ ትሕቲ ሰላም ዴሞክራስን ስሉጥ ምዕባለ ኢኮኖሚን ኾይንካ ዝፍጠር ክፍተታት ብምእራም መንግስቲ ምምስራት እዩ ቀንዲ ውራይና ብምባል እቲ መረፃ ዝተትሓዘሉ ሽቶታት ከተዓናቕፉ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ሓይልታት ድልየት ኣምኪኑ ውን ሓሊፉ እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...THE GRAND MILLENNIUM DAM OF ETHIOPIA

The Ethiopian Government Growth and Transformation Plan (GTP), includes quintupling the country’s hydro-electric power supply by raising the present capacity   to 10,000 MW in the coming five-year period.  The bulk of this five-fold increase is expected to enter the national grid from the great Nile dam whose construction is scheduled to commence presently at a project site near the Ethio-Sudan border.  From this dam alone, Ethiopia expects to generate 5,250 MW.  While the Dam’s chief advantage to Ethiopia is ensuring a dependable power supply, the project accrues vital benefits to downstream countries - Sudan and Egypt- as well.  The Dam will augment these countries’ access to clean power supply at a competitive import tariff.  In addition, Egypt and Sudan will benefit from the parallel advantages of the project in the form of decreased siltation in their irrigation dams, decline in the frequency of flooding and thereby in reduction of water-resource wastage.  

Read The Full Story ...

New Photo Gallery about Tigray Culture and Tourism!!!

ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ፅሬት መሓውር መሪሕነትን መንግስትን ዝዕቀን ብመንፅር ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኩለ መዳያዊ ለውጢ ልምዓትንዩ!
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ብምኽንያት ንሻምናይ ግዘ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ዝተዳለወ መግለፂ ቅዋም ብ/ክ/መ/ት
ንምሉእ ትሕዝቶ ...

ፕሮግራም ሬድዮ

ጋዜጣ መቓልሕ

ፈነወ ፕሮግራም ሬድዮ ዕለት  27.mp3 09  Play    Download

ተወሳኪ
ጋዜጣ መቓልሕ ሕታም ዕለት  15 02 2010  

ተወሳኪ

ግብረ መልሲ


ንምሉእ ትሕዝቶ ...
Ethiopia Rising ;currently Augmenting Image in the world ‼
ንምሉእ ትሕዝቶ ...