ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ዓወታት ወፍሪ መለስ ብዓርሞሸሽ ሰራዊት ልምዓት ናብ ዝልዓለ ብርኪ ክሰጋገር እዩ

Wednesday 21 August 2013          E-Mail to Friend

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብመሪሕ ቃል ወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን ዝተገበረ ምንቅስቓስ ናይ ውድብናን መንግስትናን ፅንዓትን ምስ ህዝቦም ዓወት ምምዝጋብ ዘይዛሪ ብOዓት ብፍላይ ድማ ድሕሪ መስዋእቲ መለስ ዝተልዓለ ማዕበል ናይ ምምራሕ ዓOሚ ተፈቲኑ ኣብኹሎም ግንባራት ልምዓት ዘተባብዕ ውፅኢት ተመዝጊቡ እዩ።

ኣብ እዋን መስዋእቲ ተገዳላይን ዓብይ መራሒናን መለስ ዜናዊ ኣብ ኩሉ ጫፋት ኢትዮጵያ ከምውን ኣብ ኣፍሪካን ኩሎም ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራትን ዘለው ህዝብታትን ካብ ኣድማስ ናብ ኣድማስ ዝሳገር ውሕሉል ሓሳቦም ተቐባልነቱ ዝልዓለ ከምዝነበረ ብምውሳድ ብኣንፃር ፀጋታትን ክብሪታቶምን ነቲ ሰራዊት ብምህናፅ ዝተትሓዙ ዓበይቲ መደባት ንምዕዋት በቢ ብርኪ ዘሎ መሪሕነት ቃል ኣትዩ ንሓደ ዓመት ተንቀሳቂሱዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዓወታት ወፍሪ መለስ ብዓርሞሸሽ ሰራዊት ልምዓት ናብ ዝልዓለ ብርኪ ክሰጋገር እዩ

Wednesday 21 August 2013          E-Mail to Friend

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብመሪሕ ቃል ወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን ዝተገበረ ምንቅስቓስ ናይ ውድብናን መንግስትናን ፅንዓትን ምስ ህዝቦም ዓወት ምምዝጋብ ዘይዛሪ ብቕዓት ብፍላይ ድማ ድሕሪ መስዋእቲ መለስ ዝተልዓለ ማዕበል ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ተፈቲኑ ኣብኹሎም ግንባራት ልምዓት ዘተባብዕ ውፅኢት ተመዝጊቡ እዩ።

ኣብ እዋን መስዋእቲ ተገዳላይን ዓብይ መራሒናን መለስ ዜናዊ ኣብ ኩሉ ጫፋት ኢትዮጵያ ከምውን ኣብ ኣፍሪካን ኩሎም ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራትን ዘለው ህዝብታትን ካብ ኣድማስ ናብ ኣድማስ ዝሳገር ውሕሉል ሓሳቦም ተቐባልነቱ ዝልዓለ ከምዝነበረ ብምውሳድ ብኣንፃር ፀጋታትን ክብሪታቶምን ነቲ ሰራዊት ብምህናፅ ዝተትሓዙ ዓበይቲ መደባት ንምዕዋት በቢ ብርኪ ዘሎ መሪሕነት ቃል ኣትዩ ንሓደ ዓመት ተንቀሳቂሱዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ቃልን ሕድሪን መለስ ብምሕላው ዝተረኸቡ ዓወታት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ነሰጋግሮም!

Monday 05 August 2013          E-Mail to Friend

ህያውነት ሰውእ መራሕና መለስ ዜናዊ ዘረጋግፁ ተግባራት ንምፍፃም ብብርኪ ሃገር "ቃልካ ኣይነዕብርን! ቃልካ ኣኺቢርና ዝጀመርካዮ ክንዛዝሞም ኢና!" ብዝብል ናይ ሓባር ቃል ህዝቢ ተለዓዒሉ ናብ ምንቅስቓስ ካብ ዝአቱ እንሆ ሓደ ዓመት ከቑፀር ሒደት መዓልትታት ተሪፎንኦ ኣለዎ፡፡ኣብ ክልልና ድማ ነዚ ምንቅስቓስ ብዝመርሕ ቴማ "ወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን"መንግስትን ኩሎም ናይ ልምዓት ሓይልታትን ነቲ ብመልክዕ ማዕበል ዝተለዓዓለ ህዝቢ መሪሖም ንዓወት ከብቕዑ ፃዕሪ እናገበሩ ፀኒሖም 'ዩም፡፡

ብሃንደበታዊ መስዋእቶም ዝተፈጠረ እዚ ፍሉይ ምንቅስቃስ ህዝቢ መሰረታዊ ምኽንያቱ ድማ መላእ ሂወቶም ንናይ ህዝብታት ረብሓን መሰልን ብምግባር ብተግባር መሪሖም ዘርኣዩን ንመፃኢ ህዳሰ ሃገርና ዝኸውን ናይ መሰመር ፅርየት ኣፍልጦን ዕጥቅን ክህልወና ስለ ዘኸአሉና እዩ ነይሩ፡፡እዚ ናይ ብሉፅነት መርሒነት ግደ ከምውደብን መንግስትን ከም ዝቕፅል ህዝቢ ዝነበሮ እምነት መሰረት ገይሩ ዝተወለዓ ማዕበል ህዝቢ ብዉፅኢት ክልካዕ ኩሎ ድማ ህዝብን በቢደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓን ዝኣተውዎ ቃል ተሓልዩ ይቕፅል ከም ዘሎ ዘርኢ'ዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ብመልክዕ ልምዓታዊ ሰራዊት ተሚምና ማእቶት ሕርሻና ነደንፍዕ!

Monday 22 July 2013          E-Mail to Friend

ሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መፍረያይነት መሬት ብምዕባይ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋርን ኣብ 2005/2006 ዘመነ ምህርቲ ብደረጃ ክልልና ብዝተወደበ ልምዓታዊ ሰራዊት 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ክሽፈን ብምግባር ማእኸላይ መፍረያይነት 36 ኩንታል ካብ ሄክታር ብምብፃሕ 47.3 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምሕፋሰ ዘኽእሉዎ ተግባራት ይፍፀም ኣሎ፡፡

ዝተዓፃፀፈ ፍርያት ምህርቲ ሕርሻ ንምርካብ ተታሒዙ ዘሎ ክልላዊ ትልሚ ንምዕዋት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ወርሒ ታሕሳስን ጥርን 2005 ዓ.ም ጀሚሩ ምስ ህዝቢ፣ሰብ ሞያ ሕርሻ፣ሓይልታት ልምዓትን ሰፊሕ ምርድዳእ ብምግባር ኣብ ልምዓት መስኖ ዝተርኣየ ምዕባለ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ብቀፃልነት ብምጥቃምን እዚ ዝተትሓዘ ሽቶ መፍረያይነት ሎሚ ዘመን ውፅኢታዊ ክኸውን ተንቀሳቒሱ እዩ፡፡ ነዚ ስዒቡ ድማ ንምሰሰን ምህርቲ ዓብይ ኣሰተዋፅኦ ዘለዎም እታዎታት ቴክኖሎጂ ብፍላይ ጠሊ ዓቀብቲ ስራሕቲ ከም ገፊሕ ድጉሪ፣ታይርጀርን ካልኦትን ብምትእትታው ብተግባር ዝተሰነየ ስልጠና ነቲ ሓረሰታይ ክውሃብ ተገይሩ እዩ፡፡ ልሙዕነት ሓመድ ዘዕብዩን መፍረያይነት ዝውስኩን ልዕሊ 30 ሚልዩን ኩንታል ድኩዒ፣ 16.9 ሚልዮን ኩንታል ኮምፓሰት ተደልዩ ኣብ ጥቕሚ ክውዕልን 731 ሽሕ ኩንታል ሰብ ሰራሕ ማደበርያን 50 ሽሕ ኩንታል ምሩፅ ዘርእን ብአዋኑ ናብ ኢድ ሓረሰታይ ክበፅሕ ብምግባር ውን ዝተማለአ ፓኬጅ ሕርሻ ክዕወት ዓፅሪ ተገይሩን ይግበርን ኣሎ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next