ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ንሰማይ እናቃዕረርኻ ዝመፅእ ቁጠባዊ ዕብየት የለን

Friday 03 April 2009          E-Mail to Friend

መንግስቲ ቁጠባዊ ዓቕሚ ሃገርናን ክልልናን ንኽዓቢ ሕርሻ ገጠር ዘማእኸለ ፖሊሲን ስትራተጂን ልምዓት ሓንፂፁ ዛጊድ ብዝገበሮም ምንቅስቓሳት ስራሕቲ ልምዓትና ናብ ዝለዓለ ዝላን ዕብየትን ክሰጋገር ኣብ ዘኽእሎ ብርኪ በፂሑ ይርከብ፡፡

ካብ ዓንኬል ድኽነት ንምውፃእን ዘላቕን ዘተኣማምንን ልምዓት ንምርግጋፅን ዓሊሞም መንግስትን ህዝብን ትኩረት ሂቦም እናተረባረቡሎም ዝመፁን ኣጠናኺሮም ዝቅፅሉሉን ካብ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ገፀር ቐንድን ሓደን ልምዓት መስኖ እዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ፍርያት ማዕርነታዊ ሓድነት ኣብ ድሮ 40 ዓመት ልደት 11 ላካቲት

Monday 30 November -0001          E-Mail to Friend

ሃገርና ብዓልቲ ብዙሕ ብሄር ብሄረሰባትን ሃይማኖታዊ እምነታትን ኾይና እናሃለወት ነዚ ብኣግባቡ ንምትእንጋድ ዘይኽኣሉ ስርዓታት ተሰኪማ ፀኒሓ እያ፡፡ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንናይ ገዛእቲ ግፍዕን በደልን ኣሜን ኢሎም ከይተቐበሉ ንመሰሎም፣ ንማዕርነቶምን ንማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነቶምን ዝተዃሹሑሉ ጊዜ′ውን ኣካል ታሪኽ ሃገርና ኮይኑ ተመዝጊቡ።
ኣብዚ ፍሉይ ትኹረት ዝውሃቦ ብተናፀልን በቢከባቢኡ ዝተኻየዱ ምንቅስቓስ ህዝብታት ዕላምኦም ኣማሊኦም ከይተሳኽዑ ዝተረፉሉ ምኽንያት ስኣን ሳይንሳዊ ኣመራርሓን ፅሩይ መስመርን ምንባሩ ዝዝከር እዩ፡፡ይኹን እምበር እዚ ምንቅስቓስ ህዝብታት ድሕሪ መፋርቕ መበል 20 ክፍለ ዘመን ንዝነበረ ምእኹል ኣምባገነናዊ ኣገዛዝኣ ዝበድሀ ብርሃን ሳይንሳዊ ኣመራርሓ ዝረኸበ ቃልሲ ውፅዓት ህዝብታት ዝተወለዓሉ ሽግ 11 ላካቲት ክወልድ ኪኢሉ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31