ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ኣንፈት ምክልኻል ሕማማት ብምጥንኻር ማእቶትና ነደንፍዕ!

Wednesday 18 July 2012          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሽቶታት ዕብየት ሚሊንየም ብምትግባር ኣብ ሽፋንን ፅርየትን ጥዕና መሰረታዊ ለውጢ ንምምዝጋብ ዓሊሙ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ፖሊሲን ስትራተጂን ጥዕና ሃገርና መሰረት ብምግባር ጥዕንኡ ዝተሓለወ መፍረያይ ዜጋ ንምፍጣር ዘኽእሎ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዓሚሙን ኣብ ምዕማምን ይርከብ፡፡

ብፍላይ ብሰፊሕ ተግባራዊ ተሳትፎ ህዝብን ደገፍ ኣካላት ኣመራርሓ መንግስትን ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ሕ/ሰብና ሓካማይ ኣረኣእያ ዘይኾነስ ናይ ምክልኻል ኣረኣእያ ከዕብይ ብምግባር ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ጥዕንኡ ኾነ መነባብርኡ ርኡይ ለውጥታት ክምዝገቡ ብምኽኣሎም ኣብቲ ብደረጃ ክልልናን ሃገርናን ዝምዝገብ ዘሎ ሓፈሻዊ ምዕባለ ምችው ባይታ እናፈጠረ እዩ፡፡ በዚውን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምክልኻል ኣድሂቡ ብዝሰርሖም ስራሕቲ ብደረጃ ሃገር ተሸላሚ ዝኾና ትካላት ጥዕና ብብዝሓት ክፈርያ ክኢለን የን፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ካብ ኢድ ብኢድ ማዳበሪያ ናብ ኢድ ብኢድ ምጥቃምን ምዕቃብን ጠሊ

Friday 06 July 2012          E-Mail to Friend

ኣብ ምድላው ምዕራፍ ክረምታዊ ማእቶት ምስሳን ኣብ እታወታት ሕርሻ ብፍላይ ድማ ዘመናዊ ማዳበርያ ኢድ ብኢድ ብምጥላብ ብተግባር ዝተሰነየ ክኸውን ዝተገበረ ፃዕሪ ዘተባብል ውፅኢት ተራእይዎ እዩ። ዛጊድ ካብ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝበሉ ከባቢታት ብትልሚ ካብ ዝተትሓዘ ጠለብ ዘመናዊ ማዳበሪያ ልዕሊ 85 ሚኢታዊ ንሓረስቶት ክዕደል ካብ ምግባሮም ንዓቐብ 90 ሚኢታዊ ዝኸውን ናይዚ ጠለብ ማዳበሪያ ኢድ ብኢድ ሓረስታይ እቲ ዞባ ክገዝእ ብምግባር ልዑል ሽቶ ክምዝገብ ኪኢሉ እዩ። ብኣጠቓላሊ ከም ክልል ብፍላይ ማዳበሪያ ኢድ ብኢድ ኢዲካ ኣብ ምውሳድ ዝሓሸ ለውጢ ዝተርአየሉ ኹነታት ተፈጢሩ እዩ።

እዚ ውዕውዕ ናይ ምድላው ምዕራፍ ዝጎዳደለዎ ነገራት ኣብ ከይዲ እናተመለአ ሐዚ ብቀጥታ ኣብ ተግባር ምዕራፍ ንዝካየዱ ዘለው ልምዓት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ ብዝተዋደደ ሓይልታት ልምዓት ክፍፀም እናተንቀሳቐሰ ይርከብ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ብሉፃት ተሞክሮታትና ብምግፋሕ ሕድሪ ሰማእታትና ኣብ ሽትኡ ክነብፅሖ ኢና!

Friday 15 June 2012          E-Mail to Friend

ብሉፃት ተሞክሮታትና ብምግፋሕ ሕድሪ ሰማእታትና ኣብ ሽትኡ ክነብፅሖ ኢና! ሎሚ ዘበን ንመበል 24 ዓመት 15 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት እንትዝክር መዓልቲ ሽልማት ዕውታት ሲቪል ሰርቫንት፣ ሃርበኛታት ልምዓትን ከተማታትን ተፀንቢሩ ዝበዓል ዘሎ ብምዃኑን ህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ብሩህ ተስፋ ኣብ ዝተርኣየሉን መፃኢ ግዘና ዝያዳ ብሩህ ከምዝኸውን ኣብ ዘረጋገፅናሉ ኩነታት ኾይንና ነብዕሎ ምህላውና ፍሉይ ይገብሮ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ዝኣክል ብዘካየዶ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ዩ። ዕላማ ሰማእታትና ኣብ መላእ ሃገርና ሰላም፣ ዲሞክራሲን ልምዓትን ምርግጋፅ እዩ። ስለዚ ሰማእታትና ዝሀቡና ሕድሪ ዕላማ ልምዓትን ዴሞክራሲን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ሽትኡ ክነብፅሖ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰፋሕቲ መደባት ልምዓት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቶም ምስ ህዝቢ፣ ኣካላት ኣመራርሓን ኮታስ ምስ ኩሎም ሓይልታት ልምዓት ብምውዳድ ብዝገበሩዎም ኩለመዳያዊ ፃዕርታት ዘተባብዑ ውፅኢታት ክምዝገቡ ብምኽኣሎም ሃገርና ኾነት ክልልና ኣብ ጎደና ግስጋስ ለውጥን ብሩህ ተስፋን ትርከብ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዋዒ ምንቅስቓስ ሰራዊት ልምዓት አሓይልና ፍረ 20 ግንቦት ብምዕቃብ ጉዕዞ ህዳሰና ብሩህ ክኸውን እዩ!

Thursday 24 May 2012          E-Mail to Friend

ዋዒ ምንቅስቓስ ሰራዊት ልምዓት አሓይልና ፍረ 20 ግንቦት ብምዕቃብ ጉዕዞ ህዳሰና ብሩህ ክኸውን እዩ! ሎሚ ዘመን በዓል ዓወት 20 ግንቦት ንመበል 21 እዋን ኣብ መላእ ሃገርናን ክልልናን ብዝለዓለ ስምዒትን ሃገራዊ ፍቕርን እንትነክብር ኣብ ዝሓለፉ 21 ዓመታት ኣብ ሃገርና ኾነ ክልልና ተመዝጊቡ ንዘሎ ኩለመዳያዊ ምዕባለን ንቕድሚት ክነመዝግቦ እንጓዓዘሉ ዘለና ብርኪ ምዕባለን እምነ-ኩርናዕ ዘንበርናላ ዕለት ብምዃና ነዛ ወርቃዊት ዕለት ዘለና ክብሪ ልዑል ዩ።

ናይ ሎሚ ዘመን በዓል ዓወት 20 ግንቦት ካብ ሕሉፍ በዓላት ፍሉይ ዘብሎ ነገር እንተሃለወ ቐዳማይ ዓመት መሰረት ህንፀት ግድብ ህዳሴ ዘንበርናሉን ንዕውትነቱ ድማ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ልዑል ምልዕዓልን ተሳትፎን ኣብ ዝገብሩሉ ዘለው እዋንን ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሓሙሽተ ዓመት ተግባራዊ ንምግባር ርብርብ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ምዃኑ እቲ በዓል ፍሉይን ታሪካዊን ካብ ዝገብርዎ እቲ ሓደ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ።

ከምኡውን ሐዚ ሃገርና ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ክትረኽቦ ጀሚራ ዘላ ፅቡቕ ምስልን ናይ ስሉጥ ምዕባለን ፍትሓዊ ሃብቲ ኽፍፍል ሕብረተሰብ መርአያ ተመክሮ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ምኻና ብስፍሓት ኣብ ዓለም ዝጋወሓሉ ምኻኑ ድማ ን20 ግንቦት መበል 21 ዓመት ኣብ ፍሉይ ምዕራፍ ከምዘለና ጋህዲ ገይርዎ ኣሎ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next