ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ማእቶት ሕርሻና ንምድንፋዕ እዋኑ ዝጠልቦ ርብርብ ነካይድ!

Friday 11 May 2012          E-Mail to Friend

መንግስቲ ንፁር ፖሊስን ስትራተጂን ልምዓት ገፀር ሕርሻን ሓንፂፁ ዛጊድ ብዝገበሮም ተከታተልትን ዝተዋደዱ ፃዕርታትን መፍረያይነት ሕርሻን ክዓብን ቅልጡፍን ቐፃልነትን ዘለዎ ቁጠባዊ ምዕባለ ክረጋገፅ ብምግባር ህዝቢ ብቀጥታ ተጠቃሚ ልምዓት እናኾነ ክኸይድን ስራሕቲ ልምዓት ገፀር ሕርሻ ናብ ዝለዓለ ልምዓት ንክሰጋገር ዘይተሓለለ ፃዕሪ እናገበረ ይርከብ።

ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደተይ ዓመታት ሓረስታይ ህዝብና ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ካብ ዝኾነ ኣተሓሳስባ መፍረያይነት ብምንጋፍ ውሕስና ምግቢ ብደረጃ ስድራ እናረጋገፀ ብመፍረያይነቶምን ፅርየቶምን ዝለዓለ ረብሓን ሸርፊ ወፃኢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ፍርያት ናይ ምፍራይ ኣተሓሳስባ ይሰጋገር ኣሎ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ተሞክሮታትና ብምግፋሕ ዓለም ክትቅበሎ ዝጀመረት ብሉፅ ተሞክሮ ነዕሙቕ!

Wednesday 11 April 2012          E-Mail to Friend

ልምዓታዊን፣ ዴሞክራስያዊን መስመርና ኣብ ተግባር ኣትዩ ኣብዘይዘሪ ዑደት ለውጢ ክስጉም ብምኽኣሉ፤ ኣፍ ኣውፂኡ ዝምስክር ዕብየት እናተመዝገበ ምዃኑ ተራእዩሎ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት፤ ሃፍትታት ልምዓት ተዋዲዶም ዙርያ መለሽ ፃዕሪ ስለዝተገበረ ብማእኸላይ ድምር ብ11.2% ሃገራዊ ዓመታዊ ዕብየት እናመረሽና፤ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ዝነበረ 50% ህዝቢ ናብ 27% ክወርድ ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜውን 140 ሚልየን ኩንታል ወሰኽ ሃገራዊ ምህርቲ ሕርሻ ክምዝገብ በቂዑ። እዚ ሽሻይዚ ንምልኣቲ ህዝቢ ብዝረብሕ ኣንፈት ፍትሓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍፍልን ነዚ ዘላቕነት ብዘተኣማምን ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ተዛሚዱን ዝመፀ ብምዃኑ ድማ፤ እቲ ረብሓና ድርብ ይገብሮ።

ሓምለዋይ ቁጠባ ኣብ ምህናፅ ዝተዋፈረት ሃገርና፤ ቅድም ክብል ሰባት ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ እንተጨኪኖም ከብፅሕዎ ናይ ዝኽእሉ ጥፍኣት መረኣያ ዝነበረትሉ ታሪኽ ኣራጊፋ፤ ሕዚ መርኣያ ምሩፅ ተሞክሮ ንምዃን በቂዓ እያ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

The UN Delegation Mesmeraized by the Effective leadership and participation of the Tigray people on Best Practices in Sustainable Development .

Wednesday 04 April 2012          E-Mail to Friend

A high level UN delegation headed by Md Nojibur Rahman, Economic Minister and Bangladesh Mission to the UN, accompanied by UNDP country Director, Mrs. Alessandra Tissot visited different areas in Tigray Region from MARCH 27-29 2012.

The Executive Board Members representing 20 different countries from Afirca, Asia, Europe, Latin America, Middle East and others visited four sites in Mekelle, two sites at Hintalo Wajerat and two sites at Kilite Awlaelo Wereda Abraha Atsbaha Tabia. A briefing was made by the Bureau Head of MOFED and His Excellency, president of the Regional State of Tigray, Ato Abay Woldu pointed out about the effective efforts of peoples of Tigray and achievements in environmental rehabilitation and poverty reduction.

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ፀብለልታ ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ቀፂሉሎ

Monday 26 March 2012          E-Mail to Friend

ዓለም ለኸ መራኸብቲ ሓፋሽ ብዛዕባ ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮ ትግራይ ብዝተፈላለየ ዶክመንታሪ ፊልም ሰሪሖም ምቕራብ ካብ ዝጀመሩ ፅኒሑ ኣሎ፡፡ ኣብ ቀረባ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ጉጅለ ልኡኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፀባይ ለውጢ ኣየር ዓለም ንትግራይ በፂሖም ህዝቢ ትግራይ ትኣምር ይሰርሓሎ ብምባል ምስክርነቶም ሒቦም፡፡ በዚ ጥራይ ከይተሓፀሩ ህዝቢ ትግራይ ብተግባር ዝሪአ ዘሎ ተፈጥሮ ናይ ምሕዋይ ምንቅስቓስ ንኻልኦት ከባቢታት ዓለምውን ክጋፋሕ ዘለዎ፣ ብሉፅ ተሞክሮ ምዃኑ ኣረጋጊፆም፡፡ እዚ ብመሰረቱ ናይ ህዝቢ ጉልበትን ናይ ከባቢ ቀረብ ህንፀት መሳርሕን ዝተረኸበ ረብሓ ሃብቲ ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮ ዓለም ኣፍልጦ ክህቦውን ናብ ረብሓ ልምዓት እቲ ከባቢ ክልወጥ ድማ ጉቡእ ደገፍ ከምዝግብአን ፀዊዖም፡፡ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ላዕለወት መራሕቲ ፀባይ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዓለም፡፡

እዚ ዘሪአና ኣብ ትግራይ ብመልክዕ ሰራዊት ምንቕስቓስ ዝግበር ዘሎ ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮ ከም ፕሮጀክት ኣፅኒዕኻ ንዓለም ለኸ ውድድር ምቕራብ ቁልጡፍ ኣፍልጦ ዝርከብ ሃብቲ ኣብ መፅናዕትን ምርምርን ንዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከምዘሎ የሪአና፡፡ ናይዚ ከይዲ መርኣያ ብዩንቨርስቲ መቐለ ተጀሚሩ ፡፡ እቲ ዩንቨርስቲ ኣብ ወረዳ ክልተውላዕሎ እትረከብ በኳሪት ውፅኢታውነት ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝኾነት ጣብያ ኣብርሃ ኣፅብሃ ንውድድር ኣቕሪቡ ንሽልማት ሑቡራት ሃገር ኡኳቶር ፕራይዝ ክትሕረ ኣኽኢልዋ እሎ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next