ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

20 ግንቦት መሰረት ህንፀት ግድብ ህዳሰን ቀፀልቲ ልምዓታዊን ዲሞክራሲያዊን ዓወታት!

Monday 23 May 2011          E-Mail to Friend

መላእ ህዝብታት ሃገርና ሎሚ ዘመን መበል 20 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቕርን ስምዒትን እንትነክብር ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ስርዓት ደርግ ካብ ሱር መሰረቱ ብምምሓው እዛ ሃገር ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ምምራሕ ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ኣትሒዙ ብመዳይ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝተመዝገቡ ዓወታትን ምዕባለታትን ብምስትምቓር ጥራሕ እንተይኮነስ ብዝለዓለ መስዋእትነትን ተጋድሎን ደቂ ህዝቢ ዝተረኸበ ዓወት ዝያዳ ናብ ዘተኣማምን ዘላቒ ዕብየትን ንምስግጋር ቃልና እነሐድሰላ ዕለት እያ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዘቢ ትግራይ ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ ን17 ዓመታት ዝኣክል መሪርን ከቢድን ዕጥቃዊ ቃልሲ ብምክያድ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ደቂ ህዝቢ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ናብ̉ ዚ ዓወት΄ዚ ክበቅዕ ዝኽኣለ። ብመሪር ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘመፀ እዚ ዓወት ድማ ኣብ ሃገርና ኮነ ክልልና ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰላም ብምዕሳሉ ልምዓት፣ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን እናጐልበተ ብምምፅኡ ተጠቃምነት ኩሉ ክፋል ሕበረተሰብ ዘረጋግፁ ዘይዛሪ ተከታታልነት ዘለዎም ስሉጥ ማሕበበራዊ፣ ቁጠባዊን ፖለቲካውን ምዕባለታትን ለውጥታትን ክምዝገቡ ኪኢሎም΄ዮም።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

20 ግንቦት መሰረት ህንፀት ግድብ ህዳሰን ቀፀልቲ ልምዓታዊን ዲሞክራሲያዊን ዓወታት!

Monday 23 May 2011          E-Mail to Friend

መላእ ህዝብታት ሃገርና ሎሚ ዘመን መበል 20 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቕርን ስምዒትን እንትነክብር ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ስርዓት ደርግ ካብ ሱር መሰረቱ ብምምሓው እዛ ሃገር ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ምምራሕ ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ኣትሒዙ ብመዳይ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝተመዝገቡ ዓወታትን ምዕባለታትን ብምስትምቓር ጥራሕ እንተይኮነስ ብዝለዓለ መስዋእትነትን ተጋድሎን ደቂ ህዝቢ ዝተረኸበ ዓወት ዝያዳ ናብ ዘተኣማምን ዘላቒ ዕብየትን ንምስግጋር ቃልና እነሐድሰላ ዕለት እያ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዘቢ ትግራይ ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ ን17 ዓመታት ዝኣክል መሪርን ከቢድን ዕጥቃዊ ቃልሲ ብምክያድ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ደቂ ህዝቢ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ናብ̉ ዚ ዓወት΄ዚ ክበቅዕ ዝኽኣለ። ብመሪር ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘመፀ እዚ ዓወት ድማ ኣብ ሃገርና ኮነ ክልልና ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰላም ብምዕሳሉ ልምዓት፣ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን እናጐልበተ ብምምፅኡ ተጠቃምነት ኩሉ ክፋል ሕበረተሰብ ዘረጋግፁ ዘይዛሪ ተከታታልነት ዘለዎም ስሉጥ ማሕበበራዊ፣ ቁጠባዊን ፖለቲካውን ምዕባለታትን ለውጥታትን ክምዝገቡ ኪኢሎም΄ዮም።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

20 ግንቦት መሰረት ህንፀት ግድብ ህዳሰን ቀፀልቲ ልምዓታዊን ዲሞክራሲያዊን ዓወታት!

Monday 23 May 2011          E-Mail to Friend

መላእ ህዝብታት ሃገርና ሎሚ ዘመን መበል 20 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቕርን ስምዒትን እንትነክብር ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ስርዓት ደርግ ካብ ሱር መሰረቱ ብምምሓው እዛ ሃገር ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ምምራሕ ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ኣትሒዙ ብመዳይ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝተመዝገቡ ዓወታትን ምዕባለታትን ብምስትምቓር ጥራሕ እንተይኮነስ ብዝለዓለ መስዋእትነትን ተጋድሎን ደቂ ህዝቢ ዝተረኸበ ዓወት ዝያዳ ናብ ዘተኣማምን ዘላቒ ዕብየትን ንምስግጋር ቃልና እነሐድሰላ ዕለት እያ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዘቢ ትግራይ ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ ን17 ዓመታት ዝኣክል መሪርን ከቢድን ዕጥቃዊ ቃልሲ ብምክያድ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ደቂ ህዝቢ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ናብ̉ ዚ ዓወት΄ዚ ክበቅዕ ዝኽኣለ። ብመሪር ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘመፀ እዚ ዓወት ድማ ኣብ ሃገርና ኮነ ክልልና ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰላም ብምዕሳሉ ልምዓት፣ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን እናጐልበተ ብምምፅኡ ተጠቃምነት ኩሉ ክፋል ሕበረተሰብ ዘረጋግፁ ዘይዛሪ ተከታታልነት ዘለዎም ስሉጥ ማሕበበራዊ፣ ቁጠባዊን ፖለቲካውን ምዕባለታትን ለውጥታትን ክምዝገቡ ኪኢሎም΄ዮም።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ንልዑል ውፅኢት ዝያዳ ፃዕርንተወፋይነትን!

Friday 06 May 2011          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መፍረያይነት መሬት ብምዕባይ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምስግጋር ብደረጃ ስድራ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ 2003/2004 ዘመነ ምህርቲ ውፅኢት ፍርያት ሕርሻ ብዕፅፊ ንምዕባይ ክገብሮም ዝግባእ ኣገደስቲ ዝብሃሉ ኩለመዳያዊ ምድላዋት እናወገነን እናተግበረን ይርከብ፡፡

እዚ ምድላው መፍረያይነት መሬት ብምዕባይ ኣብ 2003/2004 ዘመነ ምህርቲ ውፅኢት ማእቶት ፍርያት ሕርሻ ብዕፅፊ ብምዕባይ 45.7 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምሕፋስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next